W swoim życiu postawiłam na pracę z ludźmi. Moją pasją jest praca z dziećmi, zwłaszcza tymi, które posiadają różne problemy i potrzebują szczególnej opieki.

Udzielając pomocy dzieciom, zwracam szczególną uwagę na mowę, aby ich funkcjonowanie w życiu codziennym było jak najlepsze.

W zawodzie logopedy realizuję moje najważniejsze zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe.

Prowadzę terapię logopedyczną zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.

Każdego pacjenta traktuję indywidualnie i tak też dobieram sposób postępowania terapeutycznego.

 

Wykształcenie, które zdobyłam pozwala mi wybierać skuteczne metody terapii indywidualnie dobrane do potrzeb każdego dziecka, bądź osoby dorosłej.

Staram się wykorzystywać szeroką gamę pomocy dydaktycznych oraz różnorodne metody terapii dzięki czemu moja praca logopedyczna przebiega ciekawie.

Każdy nawet bardzo mały postęp w prowadzonej przeze mnie terapii logopedycznej przynosi mi ogromną radość i daje satysfakcje.

Odnoszę sukcesy, które powodują, że staram się jeszcze bardziej angażować w wykonywaną przeze mnie pracę, mam większe pokłady energii wewnętrznej oraz chęci

do podejmowania nowych zadań, kolejnych wyzwań.

 

Dzięki mojej pracy pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa,

doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek oraz komunikowania pozawerbalnego.

Uważam, że spełniam się zawodowo, moja praca daje mi zadowolenie.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z rozmaitymi wadami i zaburzeniami mowy, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z upośledzeniem umysłowym,

zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, jak również z dziećmi w normie intelektualnej.

 

Na tej stronie pragnę prezentować swój dorobek zawodowy, dzieląc się doświadczeniem z innymi logopedami i rodzicami dzieci z zaburzoną mową.

Ukończenie przeze mnie studiów pedagogicznych, studiów z zakresu logopedii ogólnej, oligofrenopedagogiki oraz wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych –

umożliwiło mi spełnianie swoich planów zawodowych.

Uważam, że aby być dobrym w tym, co się robi, należy ciągle się kształcić, dlatego też łączę pracę zawodową ze zdobywaniem wiedzy na różnego typu kursach,

szkoleniach i warsztatach.

 

Kocham muzykę i wszystko co jest z nią związane, moją pasją jest również fotografia, uwielbiam robić zdjęcia, uwielbiam przyrodę, szum morza, zapach lasu, śpiew ptaków.

Wysoko w górach rozwijam swoje skrzydła i czuję się wolna :), fascynują mnie delfiny oraz konie, interesuję się również dogoterapią. Posiadam hodowlę modliszek oraz ryb akwariowych.


WYKSZTAŁCENIE:

  • Podyplomowe Studia Logopedyczne z zakresu Logopedii Ogólnej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Magisterskie Studia Uzupełniające - Akademia Świętokrzyska w Kielcach; kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii.
  • Studia Licencjackie - Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną.
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki zorganizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
  • Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika - Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
  • Studia Podyplomowe - Diagnoza i terapia pedagogiczna - Tarnowska Szkoła Wyższa
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnowie: Liceum - specjalność pracownik administracyjno-biurowy

Ukończyłam także różnego rodzaju szkolenia, kursy, warsztaty z dziedziny pedagogiki, psychologii, medycyny oraz ekonomii.
Cytując księdza Twardowskiego: ... " gdyby wszyscy byli silni, to nie byłoby komu pomagać"...