Skutki zaniedbań wad wymowy bywają przykre dla dziecka:

- jeśli dziecko źle mówi, często popada w kompleksy w wieku szkolnym, jest narażone na kpiny i wyzwiska ze strony rówieśników,

- rzadko wypowiada się, bywa nieśmiałe, izoluje się od innych, gorzej nawiązuje kontakty koleżeńskie, czuje się niepewnie w każdym nowym towarzystwie,

- dziecko może czuć się odrzucone, niezrozumiałe przez otoczenie,

- na starcie szkolnym dziecko z wadą wymowy natrafia no wiele trudności, trudniej uczy się czytać, źle pisze, popełnia błędy - bowiem wady wymowy często mają swoje odbicie w piśmie,

- ma obniżoną samoocenę, niskie poczucie własnej wartości, nie wierzy w siebie, w swoje możliwości,

- niekiedy dziecko takie, rezygnuje z różnych ulubionych zajęć, nie uczestniczy w nich, nie rozwija swoich zdolności,

- boi się wystąpień publicznych, nie lubi wypowiadać się na forum klasy, nie lubi deklamować wierszyków,

- wada wymowy ciągnie się za nim w ślad przez całe jego życie utrudniając również niekiedy życie dorosłe, gdzie człowiek rezygnuje z wyboru niektórych zawodów typu: nauczyciel, dziennikarz właśnie ze względu na wadę wymowy.