Drodzy Rodzice!

 

Zwróćcie uwagę u swojego dziecka na:

 

- Prawidłowy tor oddechowy (oddychanie przez nos) - dziecko często podczas różnych infekcji oddycha przez usta. Bywa również tak, iż dziecko, które często choruje, ma przewlekły katar - nawet po jego ustąpieniu nadal oddycha ustami.

Jeżeli Twoje dziecko często oddycha przez usta, skonsultuj się ze specjalistą laryngologiem, który wykluczy ewentualność przerostu trzeciego migdałka u dziecka.
Przerost migdałka gardłowego (tzw. trzeciego migdałka) może powodować częściowy niedosłuch, utrudnienia w oddychaniu, nosowe zabarwienie mowy tzw. nosowanie.
U dzieci z przerośniętym trzecim migdałkiem klatka piersiowa może być mało rozwinięta i płaska - na skutek płytkich oddechów. Poza tym oddychanie przez usta powoduje kolejne infekcje, bowiem powietrze pozbawione jest naturalnej filtracji z bakterii oraz naturalnego ogrzania go przez system naczyń krwionośnych w nosie.

 

- Stan słuchu swojego dziecka. Po każdorazowym zapaleniu ucha należy udać się na konsultację do lekarza, aby wykluczyć uszkodzenie słuchu i w związku z tym niedosłyszenie.
PAMIĘTAJMY, ŻE PRAWIDŁOWA MOWA ZWIĄZANA JEST Z PRAWIDŁOWYM SŁUCHEM (SŁYSZENIEM).
Wszelkie uszkodzenia słuchu, niedosłuchy - wpływają na stan naszej mowy. Nawet krótkotrwałe stany "gorszego słyszenia" związane z zapaleniem ucha, czy zwykłym katarem.

 

- Prawidłowe połykanie pokarmów - sprawdź, czy u dziecka nie utrwalił się infantylny (niemowlęcy) typ połykania pokarmów. Przy prawidłowym połykaniu, płyny nie wyciekają z jamy ustnej, język znajduje się na podniebieniu, a wargi nie powinny mocno zaciskać się (w momencie połykania). Nieprawidłowe połykanie prowadzi do powstawania wad zgryzu, bądź pogłębiania wad zgryzu. Wady zgryzu z kolei związane są z powstawaniem różnorodnych wad wymowy np. seplenienia międzyzębowego.
Należy również zaniechać podawania jedzenia przez smoczek najpóźniej od drugiego roku życia dziecka, ponieważ utrwala się w ten sposób nieprawidłowe połykanie, co pociąga za sobą kształtowanie się nieprawidłowego zgryzu, a w dalszej konsekwencji powstanie wady wymowy. Długotrwałe ssanie smoczka przez dziecko powoduje również brak pionizacji języka - potrzebny do realizacji niektórych głosek.

 

- Dbałość o uzębienie. Braki w uzębieniu powodują wady wymowy, np. nieprawidłowe brzmienie głosek dentalizowanych sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz. Język wchodzi w szczeliny zębowe, układa się nieprawidłowo do realizacji głosek i staje się przyczyną powstawania wad wymowy.

 

- Ruchomość języka - zbyt krótkie wędzidełko (po konsultacji z logopedą i laryngologiem) - powinno zostać podcięte przed 3 r.ż. przez laryngologa, bądź odpowiednimi masażami i ćwiczeniami rozciągnięte przez logopedę. Niekiedy jednak interwencja chirurgiczna jest konieczna - nie da się jej uniknąć, bowiem mało ruchomy język, jest językiem mało sprawnym i uniemożliwa dziecku wymowę niektórych głosek oraz jest przyczyną nieprawidłowego połykania.

 

- Podawanie tylko i wyłącznie miękkich oraz płynnych pokarmów (papek) - powoduje, że narządy artykulacyjne dziecka "rozleniwiają się". Dziecko nie ćwiczy odpowiednich mięśni narządów artykulacyjnych, w związku z czym jego mowa nie będzie prawidłowa. Narządy artykulacyjne nie będą przystosowane do wykonywania różnorakich trudnych i precyzyjnych ruchów. Ważne jest również odgryzanie, gryzienie i żucie pokarmów.